button1


จำนวนเข้าชมเว็บAmazingCounters.comท่าน

.::: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา :::.
เลขที่ 87 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
Tel 0-5488-3238-9 ,0-5488-3239
E-mail : maelaolocal@hotmail.com